Usuwanie graffiti

 DLACZEGO WARTO ZABEZPIECZAĆ PRZED GRAFFITI ? 

 

Preparaty do zabezpieczania AGS 3502/ 3510/ 3512 charakteryzują się następującymi właściwościami :

 

 

 • Są trwałe i skuteczne – Zabezpieczenie posiada gwarancję przynajmniej 7 letniej skuteczności i trwałości.Długoletnie doświadczenie producenta systemu AGS wskazuje, że w praktyce preparaty do zabezpieczania zachowują swoje parametry nawet dłużej tj. do kilkunastu lat – przykłady terenowe z Szwecji, gdzie zabezpieczone nimi budynki w latach 80 tych są nadal chronione, a usuwanie z nich graffiti odbywa się wg . gwarancji systemu .

 

 • Są bezpieczne i ekologiczne – posiadająatesty „PZH”, Aprobatę techniczną „ITB” oraz pozytywną opinię Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie na temat ich wpływu na środowisko. Preparatów do zabezpieczania są bezpieczne dla użytkownika, a proces czyszczenia graffiti odbywa się za pomocą gorącej wody pod ciśnieniem. Powstałe w jego wyniku ścieki nie wymagają utylizacji i mogą zostać odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji.  

 

 • Są nie palne – podczas pożaru nie wydzielają trujących oparów, dzięki czemu mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych jak np. tunele metra itp.   

 

 • Są bezbarwne – trzy warianty preparatów po nałożeniu pozwalają na uzyskanie efektu matowego, półmatowego i połyskowego, który dobiera się do właściwości zabezpieczanej powierzchni.  

 

 • Izolują materiały elewacyjne (lub inne) od wpływu czynników powodujących ich niszczenie, wynikające z naturalnych procesów degradacyjnych jak oddziaływanie wilgoci, promieni UV, zabrudzenie komunikacyjne i atmosferyczne, GRAFFITI itp. Pojęcie „odizolowania” należy rozumieć w ten sposób, że układ molekularny składników preparatu do zabezpieczenia formuje się w postać odwróconego lejka, dzięki czemu preparat zachowuje i nie redukuje paro przepuszczalności (dyfuzja) zabezpieczonej powierzchni, natomiast przenikanie wilgoci z zewnątrz do wewnątrz powierzchni jest zdecydowanieograniczone. Wpływa to na opóźnienie procesu niszczenia materiałów elewacyjnych i utrwalenie zastosowanej kolorystyki. Zabrudzenia atmosferyczne, komunikacyjne, czy graffiti nie wiążą się w sposób trwały ze strukturą zabezpieczonej powierzchni, lecz utrzymują się na wierzchniej warstwie powłoki ochronnej, która posiadając właściwości zmywalne może zostać usunięta w 100% - łącznie z zabrudzeniem. Pozwala to na usunięcie graffiti lub zwykłe odświeżenie zabrudzonej elewacji.

 

 • Naturalność preparatów AGS, których podstawowymi składnikami są mikro woski i woda eliminuje ryzyko nie korzystnych reakcji chemicznych z podłożem, przez co mogą być stosowane na wszystkich typach powierzchni.

 

 • Odwracalność procesu – w razie potrzebyzabezpieczenie można usunąć z powierzchni.

         

 Kilka argumentów przemawiających za korzyściami z zastosowania zabezpieczenia AGS

 

 • gwarantuje 100% usuniecie graffiti lub innego zabrudzenia, przywracając pierwotny stan powierzchni.

 • pozwala na „właściwe” i zgodne ze sztuką budowlaną przeprowadzenie prac odczyszczających, które nie wpływają negatywnie na strukturę materiałów z których wykonana jest elewacja lub inna powierzchnia.

 • chroni powierzchnięprzednaturalnym niszczeniem, zdecydowanie przedłużając okres jej trwałości, co wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji.

 • eliminuje nie bagatelne koszty i kłopot z przeprowadzenia ponownego remontu na wypadek powstania graffiti.

 • jest zdecydowanie mniej kosztowne niż usuwanie graffiti metodą chemiczną, która pomimo wyższych kosztów nie zawsze gwarantuje uzyskania zamierzonego efektu i niesie ryzyko uszkodzenia czyszczonej powierzchni.        

 • stanowi nie znaczny wydatek procentowy w skali całkowitych kosztów remontu lub wzniesienia elewacji.

 • pozwala na szybkie usunięcie graffiti, co wpływa zniechęcająco na świadomość grafficiarzy, utwierdzając ich w przekonaniu, że miejsce to nie warte jest zachodu i marnowania kosztownych farb w aerozolu z uwagi na krótką ekspozycje „dzieła”.