AGS® - Anti Graffiti System

Producent preparatów AGS® działa na rynku od 1983 roku i zdobył sobie renomę czołowego w Europie systemu zabezpieczania powierzchni przed graffiti na bazie mikro-wosków, a także usuwania istniejących malunków i napisów przy spełnieniu wszelkich wymagań ochrony środowiska. Firma posiada bogate referencje z całego świata potwierdzające skuteczność tego systemu. Produkty AGS® są stosowane do zabezpieczania między innymi takich budynków jak Katedra Notre Dame, Muzeum British Heritage, najdłuższy w Europie most Dania - Szwecja, oraz wiele innych obiektów na świecie i w Polsce.

System AGS® jest technologią unikatową, ponieważ pozwala przy uprzednim zastosowaniu preparatów zabezpieczających (np. AGS® 3502 ) usunąć zabrudzenia graffiti, nie naruszając podłoża na którym ono występuje, co umożliwia przywrócenie pierwotnego stanu czyszczonej powierzchni.

AGS® - Anti Graffiti System - charakteryzuje się dwoma kierunkami działań wzajemnie się uzupełniającymi:

 

 1.PROFILAKTYKA - Zabezpieczanie powierzchni przed graffiti

Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti polega na pokryciu fragmentu elewacji (na całej szerokości budynku do wysokości około 3-4m) preparatem AGS®, który nakłada się w kilku warstwach, dzięki czemu uzyskuje się trwałą, lecz usuwalną powłokę ochronną, która izoluje powierzchnię elewacji od wszelkich zabrudzeń. Dzięki tej powłoce każde zabrudzenie (atmosferyczne, komunikacyjne, czy wykonane farbą, lakierem w aerozolu graffiti), nie wiąże się ze strukturą materiału elewacyjnego lecz utrzymuje się na wierzchniej warstwie powłoki ochronnej i usuwane jest wraz z nią w 100% przy zastosowaniu płukania wodą pod ciśnieniem o odpowiednio dobranej wysokiej temperaturze. Po pracach związanych z usuwaniem graffiti lub zwykłego zabrudzenia, należy w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności powłoki ponownie nałożyć 1 lub 2 warstwy zabezpieczenia (w miejscu przeprowadzonego czyszczenia).

Zabezpieczenie AGS® może być również stosowane do ochrony przed graffiti innych powierzchni jak np. ogrodzenia, mury oporowe, wiadukty, okładziny kamienne i ceramiczne, elementy elewacyjne z blachy malowanej przemysłowo, kosztowne tablice reklamowe itp.

   Oprócz skutecznego usunięcia graffiti, umożliwiają zmycie zabrudzeń komunikacyjno-atmosferycznych, co pozwala na utrzymywanie obiektu w czystości, oddalając w czasie kosztowny remont. Walory te przedłużają trwałość powierzchni, co przekłada się na wymierne oszczędności eksploatacyjne.

 

 

 Właściwości preparatów AGS® do profilaktyki

· Są trwałe i skuteczne - Preparaty do zabezpieczenie opatrzone są gwarancją przynajmniej 7 letniej skuteczności i trwałości. · Są bezpieczne i ekologiczne - posiadają atesty "PZH", Aprobatę techniczną "ITB" oraz pozytywną opinię Instytutu Ochrony Środowiska. Ich użytkowanie jest bezpieczne przy zachowaniu podstawowych zasad bhp" · Są nie palne - mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych jak np. tunele metra itp.

  W razie pożaru nie tworzą trujących oparów.

- Tworząc warstwą konserwacyjną, zachowują w pełni paro-przepuszczalność (oddychanie) pokrytych materiałów,

· Izolują materiały elewacyjne (lub inne) od wpływu różnych czynników powodujących ich niszczenie, jak oddziaływanie wilgoci, promieni UV, zabrudzeń komunikacyjnych, atmosferycznych lub będące wynikiem wandalizmu jak graffiti, plakaty itp.

- Utrwalają pierwotną kolorystykę zabezpieczonego materiału dzięki zastosowanym w nich filtrom "UV".

- mogą być wykorzystywane do ochrony hydrofobowej na powierzchniach np. północnych i zachodnich ścian budynków, narażonych na wilgoć, ograniczając jednocześnie rozwój mikro-organizmów (glony i mchy).

 

Korzyści z zastosowania preparatów AGS® do zabezpieczenia przed graffiti

 

· gwarantuje 100% usuniecie graffiti przy użyciu czystej, gorącej wody, przywracając pierwotny   stan powierzchni. · pozwala na "właściwe" i zgodne ze sztuką budowlaną przeprowadzenie prac odczyszczających, które nie wpływają negatywnie na strukturę materiałów z których wykonana jest elewacja lub inna powierzchnia. · eliminuje koszty przeprowadzenia ponownego remontu na wypadek powstania graffiti. · eliminuje problem z doborem odpowiedniego koloru farby elewacyjnej dla ujednolicenia mechanicznie "wyczyszczonej", a zazwyczaj uszkodzonej powierzchni. · jest zdecydowanie mniej kosztowne, niż usuwanie graffiti metodą chemiczną, która pomimo   wyższych kosztów wykonania nie gwarantuje zawsze uzyskania zamierzonego efektu i niesie ryzyko uszkodzenia czyszczonej powierzchni. · stanowi nie znaczny wydatek procentowy w skali całkowitych kosztów remontu lub wzniesienia elewacji. Według danych zaczerpniętych od różnych inwestorów koszt zabezpieczenia podnosi całkowity koszt prac elewacyjnych od ułamku procenta do kilku procent. · pozwala na szybkie usunięcie graffiti, co wpływa na świadomość grafficiarzy, utwierdzając ich w przekonaniu, że z uwagi na szybkie "zniknięcie" ich dzieła miejsce to nie warte jest "zainteresowania" , gdyż zbyt krótka ekspozycja graffiti nie zachęca do jego ponownego tworzenia. · rozwiązuje problem nawet w przypadku częstych wizyt "upartych" grafficiarzy, gdyż czyszczenie może odbywać się wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego ponownego zabezpieczania uprzednio czyszczonej powierzchni.

Wszelkie powstałe zabrudzenia nie wiążą się ze strukturą właściwej powierzchni lecz z warstwą zabezpieczenia co umożliwia ich usunięcie. W efekcie wpływa to na opóźnienie procesu niszczenia materiałów pokrytych zabezpieczeniem.

 

 

2.INTERWENCJA - Chemiczne czyszczenie istniejącego graffiti z powierzchni nie zabezpieczonej

Chemiczne usuwanie graffiti polega na pokryciu zabrudzonej powierzchni odpowiednim środkiem AGS®, a następnie gorąco-wodnym płukaniu najlepiej pod ciśnieniem. Jest metodą zazwyczaj czasochłonną (zwłaszcza na powierzchniach porowatych), wymagającą zastosowania "wyważonych" operacji mających na celu zlikwidowanie graffiti w sposób nie uszkadzający czyszczonej powierzchni.

Środki AGS® do chemicznego usuwania graffiti charakteryzują się wydłużonym czasem działania, dzięki czemu możliwym jest zlikwidowanie graffiti w sposób nie "naruszający" podłoża na którym zostało wykonane. Ponadto, ich żelowa konsystencja pozwala na aplikację na pionowych powierzchniach bez ryzyka spłynięcia lub przedwczesnego odparowania. Żelowa postać zapewnia "związanie" rozpuszczonych farb i nie dopuszczenie do ich penetracji w głąb czyszczonej powierzchni, co zazwyczaj dzieje się w przypadku używania preparatów o konsystencji wodnistej. Wszystkie posiadają atesty "PZH" oraz pozytywną opinię Instytutu Ochrony Środowiska .Ich użytkowanie jest bezpieczne, a powstałe w procesie czyszczenia ścieki nie wymagają utylizacji, lecz mogą zostać odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji

Proces chemicznego czyszczenia graffiti dzielimy na następujące grupy:

· z powierzchni twardych, nie absorbujących jak np. marmur, granit, klinkier, szkło, powierzchnie malowane przemysłowo jak wagony kolejowe, autobusy, tramwaje, wiaty przystankowe, budki telefoniczne itp. Proces czyszczenia z tego typu powierzchni jest stosunkowo prosty i przynoszący zadowalające efekty.

· z powierzchni gładkich, delikatnych jak np. pleksiglasy, lamperie, laminaty, znaki drogowe i reklamowe.  Usuwanie graffiti w większości przypadków nie sprawia problemu z uzyskaniem 100 % efektu, o ile czyszczenie odbywa się w stosunkowo niedługim czasie od zabrudzenia-dotyczy to zabrudzeńwykonanych wodoodpornymi markerami, które pozostawione na zbyt długo powodują chemiczną ingerencję w podłoże zawartych w nich rozpuszczalników lub lakierów. Skutkiem takiej sytuacji podczas czyszczenia może być efekt usunięcia tylko samego koloru graffiti ( barwnika), natomiast miejsce w którym było graffiti nadal jest widoczne w postaci negatywu.

- z powierzchni porowatych i delikatnych jak np. termoizolacyjne wyprawy tynkowe czy tynki cementowo-wapienne wykończone farbami elewacyjnymi. Usuwanie graffiti na tych powierzchniach jest skomplikowane, wymagające szczególnej ostrożności i "wyważonych" działań. Uzyskanie właściwego efektu uzależnione jest zasadniczo od trwałości czyszczonego materiału tzn. jego odporności na reakcje chemiczne oraz działanie wodą pod ciśnieniem o wysokiej temperaturze. Przy odpowiednim zastosowaniu preparatów przez doświadczonego wykonawcę możliwym jest 100% usunięcie zabrudzenia. Proces ten narażony jest jednak na uszkodzenie czyszczonej powierzchni polegające najczęściej na powstaniu "odbarwień", a czasem nawet usunięciu warstwy farby elewacyjnej lub rozrzedzeniu masy tynkowej.

Chemiczna metoda usuwania graffiti jakkolwiek przynosząca zadowalające efekty na powierzchniach "nie absorbujących-twardych" winna być stosowana jako działania doraźne.

Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że inwazyjne-chemiczne metody usuwania graffiti nie pozostają bez wpływu na czyszczoną powierzchnię pomimo uzyskania zadowalającego wzrokowego efektu. Ich wielokrotne stosowanie może w efekcie doprowadzić do jej trwałego uszkodzenia.

Dlatego metoda ta powinna być traktowana jako etap przygotowujący powierzchnię do późniejszego zabezpieczenia przed graffiti, które gwarantuje 100% efekty.

Chemiczne usunięcie graffiti, ułatwia naprawę-pomalowanie powierzchni (w przypadku gdy efekt czyszczenia nie przyniósł właściwego rezultatu). Zamalowanie nie usuniętego graffiti nastręcza dużo kłopotu i w większości przypadków wymaga kilkakrotnego pokrywania go farbą. Zwykłe zamalowanie bohomazów jest również nie uzasadnione technologicznie (zwłaszcza na pow. dyfuzyjnych) gdyż zamalowane graffiti stanowi skuteczną przeszkodę dla naturalnego "oddychania" tynku doprowadzając w efekcie do jego szybkiej degradacji.

W związku z powyższym kolejnym etapem po chemicznym usunięciu graffiti powinno być zabezpieczenie powierzchni przed kolejnymi malowidłami, które umożliwia ich zmycie za pomocą gorącej wody

 

Formularz kontaktowy